Privacybeleid

Steunpunt Almere, gevestigd aan Sneeuwklokjestraat 15 – 1338SG Almere, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
www.steunpunt-almere.nl
Sneeuwklokjestraat 15 – 1338SG Almere
+31 368445082 / +31 620363620

Mw. A. van der Ploeg is de Functionaris Gegevensbescherming van Steunpunt Almere; zij is te bereiken via info@steunpunt-almere.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken:
Steunpunt Almere verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.
Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– Adresgegevens
– E-mailadres
– Locatiegegevens

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken:
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons via info@steunpunt-almere.nldan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken:
Steunpunt Almere verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Verzenden van onze nieuwsbrief,
– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren,
– U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten,
– Om goederen en diensten bij u af te leveren,
– Steunpunt Almere analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren,
– Steunpunt Almere verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming:
Steunpunt Almere neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Steunpunt Almere) tussen zit. Steunpunt Almere gebruikt het volgende besturingssysteem: Linux Mint.
Linux Mint wordt gebruikt omdat deze veel veiliger is dan Windows. Omdat de code van het besturingssysteem Open source is, zijn er letterlijk duizenden mensen bezig die de code controleren op fouten. Een update voor een veiligheidslek wordt daardoor veel eerder uitgebracht en is dus sneller gerepareerd. Steunpunt Almere hecht veel waarde aan veiligheid op de computers die zij gebruikt om verslagen en ander werk mee te doen.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren:
Steunpunt Almere bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden:
Steunpunt Almere verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies die wij gebruiken:
Steunpunt Almere gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Steunpunt Almere gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden.

Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.
U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Voor vragen omtrent ons privacybeleid kun je mailen naar info@steunpunt-almere.nl

Websites van derden:
Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met deze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Wijzigingen in deze privacyverklaring:
Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. Het verdient aanbeveling om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Inzage en wijzigen van uw gegevens:
Voor vragen over ons privacybeleid of vragen omtrent inzage en wijzigingen in (of verwijdering van) uw persoonsgegevens kunt u te allen tijde contact met ons opnemen.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen:
Steunpunt Almere neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met via info@steunpunt-almere.nl

 

Aldus steunpunt Almere, 4 mei 2018

Mijn Facebookpagina.
 

Vergeet niet te liken….
Alvast dank.

 
I’ve already liked this page

Follow

Get every new post on this blog delivered to your Inbox.

Join other followers: